Hva er Arnadal Nærmiljøutvalg?

Arnadal nærmiljøutvalg dekker Vennerød skolekrets og er ett av 20 nærmiljøutvalg i Sandefjord kommune. Per 01.01.18 bodde det 399 barn i alderen 0 tom. 19 år i skolekretsen. Arnadal nærmiljøutvalg skal bidra til tett og god dialog mellom innbyggerne i Vennerød skolekrets og folkevalgte i Sandefjord kommune. Hovedfokuset til Arnadal nærmiljøutvalg er barn og unge i skolekretsen, men nærmiljøutvalget kan også være høringsinstans i forhold som angår alle innbyggerne i nærmiljøet, for å styrke lokaldemokratiet.

 

Arnadal Nærmiljøutvalg består blant annet av personer valgt fra ulike interesseorganisasjoner i lokalmiljøet, som arbeider for å fremme interesse og kvalitet rundt barn og unges oppvekstsvilkår i Vennerød skolekrets.

Arnadal NMU arbeider etter vedtekter anbefalt av Sandefjord kommune, og bistår med penger for å realisere aktiviteter, utvikling og prosjekter.

Denne hjemmesiden vil sammen med Facebooksiden vår være NMUĹ› kommunikasjonskanal. Vi ønsker også å publisere aktivitetstilbud og muligheter i nærmiljøet.

© 2018 Velblaast