Oppgaver for NMU

  • Utvikle gode oppvekstsvilkår for barn og unge

  • Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe

  • Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon

  • Definere egne satsningsområder

  • Forvalte kommunalt tilskudd

Mål for nærdemokratiordninga

  • Tett og god dialog mellom innbyggerne og folkevalgte

  • Styrking av lokaldemokratiet

  • Økt valgdeltakelse

Nærdemokrati sikrer medvirkning basert på informasjon, høring og dialog.

© 2018 Velblaast